HU | RO | EN
november 24, 2020, kedd
Ma Emma napja van
november 24, 2020, kedd
Ma Emma napja van
1 EUR = 4.8703 RON | 1 USD = 4.0980 RON | 100 HUF = 1.3487 RON
1 EUR = 4.8703 RON | 1 USD = 4.0980 RON | 100 HUF = 1.3487 RON

Képgaléria


Eseménynaptár

ANUNȚ privind achiziţie publică de servicii

június 23, 2020

Comuna Siculeni
Nr. 369A/23.06.2020 

ANUNȚ

privind achiziţie publică de servicii pentru:
Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 682.205,00 lei pentru realizarea investiției „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Siculeni“


1. Autoritatea contractantă: 
COMUNA SICULENI
RO–537295 Comuna Siculeni, str. Principală, nr.106
telefon: 0266-316051 fax: 0266-316951, e-mail: madefalva@yahoo.com

2. Obiectul achiziţiei: 
Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 682.205,00 lei pentru realizarea investiției „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Siculeni”
3. Cod CPV: 66113000-5 – Servicii de acordare de credit

4. Valoare estimată: 136.500,00 lei (costul total estimativ al creditului)

5. Procedura aplicată:  
Negociere, conform prevederilor Normelor procedurale interne adoptate de autpritatea contractantă, pentru aplicarea prevederilor art. 29, alin. (1), lit. (f) din Legea nr. 98/2016

6. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut (cel mai mic cost total al creditului)

7. Modul de obținere a documentației de atribuire: Documentația de atribuire este atașată Anunțului publicat în SICAP (la rubrica Anunțuri publicitare)

8. Adresa la care se depun ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul Comunei Siculeni: Siculeni, str. Principală nr. 106, judeţul Harghita, cod poștal 537295

9. Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.07.2020, ora 9,00

10.  Data deschiderii ofertelor: 14.07.2020, ora 10,00

11. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 zile

Eseménynaptár

Időjárás

0.56 ℃

Mozaik - Madéfalva község lapja

Videógaléria


Facebook