HU | RO | EN
november 24, 2020, kedd
Ma Emma napja van
november 24, 2020, kedd
Ma Emma napja van
1 EUR = 4.8703 RON | 1 USD = 4.0980 RON | 100 HUF = 1.3487 RON
1 EUR = 4.8703 RON | 1 USD = 4.0980 RON | 100 HUF = 1.3487 RON

Képgaléria


Eseménynaptár

Falutörténet

A falu neve, az egykori település 

Madéfalváról az első írásos adat az 1567-es adóösszeírásban maradt fenn. A feljegyzésben 44 kapuval szerepel Amade ffalwa néven, de valószínűleg már korábban létezett. A fennmaradt okiratok szerint Csík széket már a 13. században lakták. (L. Vofkori 1998. 69.)
A falu nevére kétféle magyarázat született. Az egyik szerint a környék első birtokosa Amadeus volt, az ő nevéből alakult ki a Madéfalva elnevezés, amely a személynévnek és a birtokos személyraggal ellátott falu főnévnek az összetétele. A szókezdő a-t határozott névelőnek fogták fel, és elhagyták. (L. Kiss 1988. 151.) így alakult ki a ma is használatos elnevezés. Amadé földbirtokos szerepel a Váradi Regestrumban (1216/1550). A dokumentumok szerint felvidéki földbirtokos család sarja volt. Akkoriban gyakori volt, hogy a hadban vitézül harcolóknak birtokot adományoztak. Valószínű, hogy Amadé is így jutott a birtokhoz. Amadé László, a feltételezett birtokos a fennmaradt feljegyzések szerint könnyelmű, mulatós ember volt, ő írta A jó lovas katonának de jól megyem dolga...dalt. (Dr. Zolyómi Gergely Valéria levéltári kutatásai alapján).
A második elmélet az Ama Deus! (Szeretsd az Istent !) latin felszólításból eredezteti a falu nevét.
A falu neve az írott dokumentumokban a következő alakokban fordul elő: Amade ffalwa (1576), Madefalúa (1602), Madefalva (1614), Amadeffalva (1616), Madefalua (1619).
A község neve a kiegyezésig Madéfalva volt, a széki szervezet megszűnésével, vármegyésítés után Csík Madéfalva lett.
A szájhagyomány szerint a falu a mórhegyesi kápolna táján terült el, s lépcsőzetes lehúzódással telepedtek le őseink az Olt mellé. (L. Vámszer 2000. 88.) A Felcsík fele vezető út is a magasabb hargitai lejtőkön vágott át észak-déli irányba. a temető mellett, az egykori Szent Anna kápolnától nyugatra régi lakóházak nyomaira bukkantak, A régi település a Csengettyűig terjedt.

Madéfalva a történelem sodrásában

Az 1567. évi adóösszeírásban Madéfalva 44 kapuval szerepel, a regisztrumban a 25 dénáros adót fizető portákat jegyzik fel. 1576-ban lengyel királlyá választották Báthory Istvánt. az erdélyi fejedelemségben helyettese Báthory Kristóf lett, aki elrendelte, hogy a Szenttamási Lázás Farkast iktassák be az amadéfalvi birtokba jobbágyaival, a Madéfalván lakó Bak Mátyással, Barabás Balázzsal, Sebestyén Ferenccel, Babolcsai Andrással és Nagy Miklóssal együtt. (Ld. Endes 1994. 88.).
1583-ban Báthory Zsigmond a madéfalvi Anthal Pál részére Amadéfalván 16 "colonicális telket adományozott. (Ld. Endes 1994. 89.)
A 16. században nagy volt a szegénység és az éhínség, sokan kényszerűltek a családi birtok eladására, a főnépek és lófők jobbágyaivá váltak.
I. Rákóczi György uralkodása idején (1630-1648) megerősödött a székely katonacsoportok társadalmi felemelkedése, ami az uralkodó székelybarát politikájával magyarázható.
1655-ben II. Rákóczi György randemeléseket vitt véghez a csíki székelység körében, megnőtt a lófők száma. 1658-ban négy nemesi családot, 53 lófőt és 9 gyalogos családot írnak össze. Az 1703-as lajstromon egyetlen nemes sem szerepel. 59 lófő, 21 jobbágy és 10 zsellér családot jegyeznek fel.
A Rákóczi-szabadságharc kitörése során a Habsburg-pártiak arra törekedtek, hogy a székelyeket távol tartsák a mozgalomtól. Ennek ellenére 1703-ra majdnem az egész Székelyföld a kurucok pártján állt. 1707-ben a császári hadak visszaszorítják az addig sorozatos sikereket elérő kuruc csapatokat, a Rákóczi-szabadságharcot leverik. A Habsburgok megtorló intézkedéseket hoznak. 1708 január 9-én a felcsíkiak Madéfalván letették a hűségesküt Leopoldnak, s szintén ebben az évben október 1-jén itt gyűlt össze Csík, Kászon és Gyergyó népe. A közgyűlésen szigorű rendeleteket hoztak a kurucok ellen: "halál mondaték fejére annak, ki a forradalmiakkal czimborál, ki azoknak élelmet, menhelyet ad, ki fel nem jelenti, el nem fogja a hazájokban hazátlanul bolygó hazafiakat" (Orbán 1868.62.)
1718-ban nagy éhínség sújtotta Csíkot. 1750-ben 51 szabad székely, 16 jobbágy, 1 zsellér család szerepel a regisztrumban.
1750-ben 1 egytelkes nemes, 81 szabad székely, 10 szabd székely eltartottja, 19 jobbágy, 7 zsellér és 2 vándor nincstelen családot jegyeztek fel Madéfalváról. 64 a beltelek, 105 a lakóházak, 121 a családok száma.

Forrás: Szentes Szidónia - Szentes Gábor : Madéfalva hagyatéka, 2014

Eseménynaptár

Időjárás

0.56 ℃

Mozaik - Madéfalva község lapja

Videógaléria


Facebook