HU | RO | EN
szeptember 30, 2020, szerda
Ma Jeromos napja van
szeptember 30, 2020, szerda
Ma Jeromos napja van
1 EUR = 4.8738 RON | 1 USD = 4.1678 RON | 100 HUF = 1.3350 RON
1 EUR = 4.8738 RON | 1 USD = 4.1678 RON | 100 HUF = 1.3350 RON

Képgaléria


Eseménynaptár

Alpatvar/2014

ROMÂNIA                                    
JUDEŢUL HARGHITA                
COMUNA SICULENI 
Tel/Fax 0266- 316951                     ,  
Nr înreg.  2646/2015


RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SC ALPATVAR 2008 SRL 
PENTRU ANUL 2014

I. Descriere obiect de activitate
  SC ALPATVAR 2008 SRL este societate comercială având ca obiect de activitate principală ” Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” cod CAEN 4211 iar ca activitate secundară : tăierea și rindeluirea lemnului, fabricarea de furnire și a panourilor de lemn, fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții, fabricarea altor produse din lemn, lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, construcții hidrotehnice, lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții etc. 
  
II. Date înființare
Societatea a fost înființată în anul 2008 prin Hotărârea Consiliului Local Siculeni nr. 2/2008.
Capitalul social a fost de 50.000 RON subscris în numerar, împărțit în 500 de părți sociale a câte100 RON fiecare. Capitalul social inițial a fost în întregime subscris de Comuna Siculeni, în calitate de asociat unic.

III.  Activitate anul 2014
  În anul 2014  prin Hotărârea Consiliului Local Siculeni nr. 32/2014 s-a aprobat majorarea capitalului social cu 35.000 RON, subscris în întregime de Comuna Siculeni.
  Bugetul societății, aprobat prin hotărârea consiliului local nr.36/2014 pentru anul 2014:
  Venituri totale: 195 mii lei din care
  Venituri din exploatare: 195 mii lei
  Cheltuieli totale: 167 mii lei din care
  Cheltuieli cu personalul 106 mii lei.
  Comuna Siculeni nu dorește vânzarea părților sociale.
  Comuna Siculeni, în calitate de asociat unic nu are în vedere fuziunea societății cu alte operatori economice ori transformarea acestuia.
     Societatea Alpatvar 2008 a realizat profit în valoare de 317 lei
În anul 2014 principala activitate a societății Alpatvar 2008 SRL a fost construcția și reparația de drumuri. 
SC Alpatvar SRL a mai încheiat contract pentru dezăpezirea drumurilor comunale.
Societatea a executat lucrări de branșare a apei potabile și canalizare.
SC Alpatvar 2008 SRL prestează servicii către persoane fizice și juridice din localitate și din alte localități precum și pentru autoritatea publică locală.

Primar
Szentes Csaba

Eseménynaptár

Időjárás

10.25 ℃

Mozaik - Madéfalva község lapja

Videógaléria


Facebook