HU | RO | EN
31 octombrie 2020, sâmbătă
Azi este ziua Farkas
31 octombrie 2020, sâmbătă
Azi este ziua Farkas
1 EUR = 4.8743 RON | 1 USD = 4.1768 RON | 100 HUF = 1.3269 RON
1 EUR = 4.8743 RON | 1 USD = 4.1768 RON | 100 HUF = 1.3269 RON

Galerie foto


Evenimente

HOTĂRÂRE nr. 1/14.08.2020

19 august 2020

Având in vedere:
necesitatea asigurării unor mijloace adecvate desfășurării activității in condiții de siguranță sanitară și de prevenire și raspandire a infectiilor in contextul existenței pericolului infectarii cu COVID 19 in procesul electoral, pentru întreaga perioadă de desfășurare a activității biroului electoral,
În baza:
Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Hot. BEC 2/03.08.2020, 
Lg. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
HG 394/2020  privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
OUG 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, incepând cu data de 15 mai 2020, in contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a altor acte normative, 
Ordinul comun MMPS și MS 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS- CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activitații la locul de munca in condiții de securitate și sănătate in muncă, pe perioada stării de alertă, 
Ordinul comun 874/81/2020 privind instituirea obligativitații purtării maștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, cu modificările si completarile ulterioare,

În temeiul prev. art. 27 și art. 42 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 – 9 și art. 20 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Accesul  este  permis  membrilor  biroului,  personalului  tehnic  auxiliar si personalului tehnic, precum  si  altor  persoane,  dacă  acestea,  in  mod  rezonabil, au motive justificate de a se afla in  sediul biroului doar cu respectarea următoarelor reguli, a căror incălcare conduce la interzicerea accesului in sediul Biroului:
a. Se permite accesul in sediul BECL nr. 57 Siculeni doar persoanelor care poartă  corect masca de protecție, astfel incât aceasta să acopere nasul și gura. Masca trebuie purtata obligatoriu de către toate persoanele, atât in birouri, cât și in celelalte spații comune/publice, pe toată durata prezenței in incintă.
b. Accesul tuturor persoanelor în sediul BECL nr. 57 Siculeni, se permite doar după ce acestea iși dezinfectează mâinile cu so1uțiile puse la dispoziție la intrarea in instituție și incăltămintea . Dezinfectarea mâinilor este obligatorie indiferent dacă persoanele poartă sau nu mănuși de protecție.
c. Membrii biroului și personalul tehnic, care petrec o perioada mai lunga de timp la sediul biroului, se vor spăla frecvent pe mâini, cu apă și săpun, ce1 puțin 20 de secunde.
d. La intrarea in incinta sediului BECL nr. 57 Siculeni, se va face triajul epidemiologic a1 tuturor persoanelor, inclusiv al membrilor biroului si personalului tehnic.
e. Triajul epidemiologic nu implică inregistrarea datelor cu caracter personal, se va realiza observational de către personalul care supraveghează accesul in sediu și constă in:
măsurarea temperaturii de către personalul desemnat al instituției , prin termometru noncontact (temperatura inregistrata nu trebuie sa depășească 37,3C);
observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generala modificată).
f. În cazul in care temperatura inregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2 - 5 minute de repaus.
g. Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul in incintă, urmând ca personalul tehnic să identifice care este motivul prezenței la birou.
h. Dacă temperatura inregistrată nu depășește 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul.
i. In incinta sediului, in spațiile comune și in spațiile destinate desfășurării activitații, se va pastra intre persoane  o distanța de minimum 2 m.
j. In cazul in care datorită numarului mare de so1icitanți nu se poate asigura distanța minima de 2 m, personalul de pază / persoana desemnată, dupa caz, vor limita accesul, astfel incat sa se asigure respectarea acestei dispoziții.

Art.2. Reguli de utilizare corectă a măștilor:
a. Maștile sunt eficiente daca sunt folosite corect astfel incât să acopere complet gura și nasul
b. Inainte de a pune masca, mainile trebuie igienizate (cu soluție pe baza de alcool sau cu apa și săpun). 
c. Masca trebuie schimbata o data la 4 ore și ori de cate ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat.
d. Masca nu se atinge in timpul purtarii; in cazul atingerii maștii, mainile trebuie igienizate (cu soluție pe baza de alcool sau cu apa și sapun).
e. Dupa folosire, masca se arunca imediat, intr-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmata de igienizarea mainilor.
f. Nu se recomanda reutilizarea maști1or medicale.
g. In cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea maștii este recomandata în orice circumstanță (de exemplu, in spațiile deschise, la domiciliu.

Art.3. Reguli de igiena la sediul biroului electoral:
a. Pe perioada desfășurarii activitatii biroului electoral se impun a fi respectate de către membrii biroului și personalul tehnic, următoarele reguli:
menținerea distantei fizice de minimum 2 metri in toate zonele,
menținerea igienei riguroase a mainilor, prin spalarea cu apa și sapun, timp de cel putin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de cate ori este nevoie;
evitarea atingerii feței cu mainile nespalate/nedezinfectate;
menținerea igienei respirației: tuse și/sau stranut (in plica cotului sau in șervețe1 de unica folosință), rinoree (in șervețel de unica folosință). Dupa utilizare, șervețelu1 de unica folosința va fi aruncat  în coșul  de gunoi și se va efectua imediat igiena mainilor;
ștergerea zilnica cu substanțe dezinfectante pe baza de alcool/clor a biroului, tastaturii, etc;
aerisirea frecventa a birourilor și a celorlalte spații folosite;

Art.4. Reguli obligatorii pentru toți angajații, la locul de muncă:

a. Pe durata funcționării BECL nr. 57 Siculeni, toate persoanele care isi desfășoară activitatea la birou sau intră in sediu, au ob1igația să urmeze măsurile de mai jos, pentru prevenirea răspândirii COVID-19: 
respectă toate instrucțiunile prevăzute in planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate in muncă intocmite de către conducerea BECL nr. 57 Siculeni și a Primăriei Comunei Siculeni pentru prevenirea răspandirii coronavirusului SARS CoV-2;
poarta maștile de protecție care sa acopere nasul și gura la locurile de munca;
iși pot schimba echipamentul de protecție utilizat in drum spre locul de munca (masca și manuși) cu un echipament BECL nr. 57 Siculeni nou;
accepta verificarea temperaturii corporale la intrarea in sediu, la inceputul programului și ori de cate ori revin in sediu;
inștiințează imediat BECL nr. 57 Siculeni dacă prezintă simptome ale infectarii cu virusul SARS CoV-2 (tuse, stranut, rinoree, dificultați respiratorii, febra, stare generala alterata) si daca au intrat in contact cu persoane confirmate cu COVID.
contacteaza, imediat, medicul de familie sau, in cazul in care starea acestuia este grava, serviciul unic de urgență 112;
in cazul necesitații izolarii la domiciliu, persoanele vor respecta procedurile stabilite de DSP;
se va intrerupe orice contact intre memberi biroului/alte persoane aflate in incinta instituției și persoana simptomatica sau confirmata cu COVID 19;
dezinfecteaza spațiul de lucru și obiectele necesare activitații proprii;
iși spala și iși dezinfecteaza frecvent mainile;
identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate la intrarea/ieșirea din sediu;
evita stationarea in spatiile comune și deplasarea la alte birouri/compartimente, aceasta urmand a se face doar dacă este strict necesar;
aerisesc frecvent (minimum o data pe zi) biroul, sala de ședinăa și spațiile comune in care se desfașoara activitatea;
Se va folosi ori de cate ori este posibil și legea permite, comunicare electronica.

Art.5. Măsuri speciale in cazul in care o persoana este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2:
a. membri biroului/personalul tehnic cu simptome respiratorii (tuse, stranut, rinoree etc.)
și/sau febra mai mare de 37,3°C și/sau stare general alterată, aparute in timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la domiciliu sau la unitați sanitare, in funcție de starea persoanei; 
se inchid toate incaperile in care acesta a petrecut timp indelungat (peste 20 de minute);
inainte de incheierea prograrnului se va asigura aerisirea mecanica a incaperii (deschiderea geamurilor);
pentru a limita expunerea personalului care efectueaza curațenie la particulele respiratorii, se amana efectuarea curațeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore. In situația in care respectarea acestui interval nu este posibilñ, efectuarea curațeniei se va amana cat mai mult;

b. daca au trecut mai mult de 7 zile de cand membrii biroului/personalul tehnic /persoana suspects/confirmata s-a aflat in incinta:
nu este nevoie de curațenie/dezinfecție suplimentara;
se mențin masurile de curațenie și dezinfecție de rutina;

c. daca o persoană confirmata cu Covid 19 a fost prezenta in sediul BECL nr. 57 Siculeni, se va proceda de indata la dezinfectarea spatiilor din incinta sediului si se va monitoriza starea persoanelor care au intrat in contact cu acea persoana, urmand daca este cazul testarea contactilor.

Art.6.  – Se vor respecta măsurile de prevenire și răspândire a infectiilor cauzate de COVID -19, pentru fiecare activitate prevăzuta in calendarul alegerilor.

Art.7. – Prezenta hotarare se va comunica membrilor biroului, personalului tehnic, tehnic auxiliar si de paza, urmând a fi postata in sectiunea Alegeri locale 2020 de pe site-u1 Primariei Comunei Siculeni, se afișează la avizierul Primăriei.

Art. 8 – Cu aducere la îndeplinire se însărcinează personalul tehnic auxiliar.        PREȘEDINTE LOCȚIITOR
WOHLFART RUDOLF      SALAMON ILDIKÓ

MEMBRII:
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
6. _____________
Evenimente

Meteo

5.56 ℃

Mozaik - ziarul local

Galerie video


Facebook