HU | RO | EN
27 octombrie 2020, marţi
Azi este ziua Szabina
27 octombrie 2020, marţi
Azi este ziua Szabina
1 EUR = 4.8731 RON | 1 USD = 4.1224 RON | 100 HUF = 1.3352 RON
1 EUR = 4.8731 RON | 1 USD = 4.1224 RON | 100 HUF = 1.3352 RON

Galerie foto


Evenimente

HOTĂRÂRE nr. 2/14.08.2020

19 august 2020

 

Având în vedere:

Adresa Primarului Comunei Siculeni cu nr. 1847/2020
Biroul pentru Imigrări al Județului Harghita nr. 16616/12.08.2020
Numărul de alegători din registrul Electoral, pe circumscripții electorale, valabil la data de 07.08.2020 comunicat de Biroul Electoral Central pe pagina web. http://locale2020.bec.ro/documente/alte-documente/ - pct. 4 
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Hot. BEC 2/03.08.2020, 

În temeiul prev. art. 27 alin. (1) lit. e și art. 42 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 – 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 – Numărul de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaturilor independente pentru funcția de Primar respective Consilier Local pe raza UAT Comuna Siculeni – Circumscripția Electorală nr. 57 Siculeni este de 50. 

Art.2 – Prezenta hotarare se va comunica membrilor biroului, personalului tehnic auxiliar, urmând a fi postata in sectiunea Alegeri locale 2020 de pe site-u1 Primariei Comunei Siculeni, și se afișează la avizierul Primăriei.

Art. 3 – Cu aducere la îndeplinire se însărcinează personalul tehnic auxiliar. 


PREȘEDINTE LOCȚIITOR


MEMBRII:
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
6. _____________

Evenimente

Meteo

12.78 ℃

Mozaik - ziarul local

Galerie video


Facebook