HU | RO | EN
31 octombrie 2020, sâmbătă
Azi este ziua Farkas
31 octombrie 2020, sâmbătă
Azi este ziua Farkas
1 EUR = 4.8743 RON | 1 USD = 4.1768 RON | 100 HUF = 1.3269 RON
1 EUR = 4.8743 RON | 1 USD = 4.1768 RON | 100 HUF = 1.3269 RON

Galerie foto


Evenimente

HOTĂRÂRE nr. 4 /14.08.2020

19 august 2020

HOTĂRÂRE nr. 4 /14.08.2020
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 57 Siculeni, întrunit în ședința din data de 14 august 2020; 

Având în vedere:
Dispoziția Primarului Comunei Siculeni nr. 123/2020 privind desemnarea presonalului tehnic auxiliar;
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Hot. BEC 2/03.08.2020, 

În temeiul prev. art. 27 și art. 42 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 – 9 și 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 – Se desemnează d-na Dornescu Orsolya ca responsabil pentru relația cu mass-media a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 57 Siculeni 

Art.2 – Prezenta hotarare se va comunica membrilor biroului, personalului tehnic auxiliar, urmând a fi postata in sectiunea Alegeri locale 2020 de pe site-u1 Primariei Comunei Siculeni, și se afișează la avizierul Primăriei.

Art. 3 – Cu aducere la îndeplinire se însărcinează personalul tehnic auxiliar. PREȘEDINTE LOCȚIITOR

MEMBRII:
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
6. _____________
 

Evenimente

Meteo

5.56 ℃

Mozaik - ziarul local

Galerie video


Facebook