HU | RO | EN
31 octombrie 2020, sâmbătă
Azi este ziua Farkas
31 octombrie 2020, sâmbătă
Azi este ziua Farkas
1 EUR = 4.8743 RON | 1 USD = 4.1768 RON | 100 HUF = 1.3269 RON
1 EUR = 4.8743 RON | 1 USD = 4.1768 RON | 100 HUF = 1.3269 RON

Galerie foto


Evenimente

HOTĂRÂRE Nr. 6/2020

19 august 2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA SICULENI
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 57

537295 Siculeni nr. 106, județul Harghita; tel.: 0266- 379107, fax: 0266- 316951
e-mail: hr.siculeni@bec.ro


HOTĂRÂRE Nr. 6/2020
privind admiterea a listei de candidați propus de Uniunea Democrată Maghiară din România pentru funcția de Consilieri locali ai comunei Siculeni.  


Biroul Electoral de Circumscripție nr.57 Siculeni, întrunit în ședință de lucru la data de 18.08.2020 orele 12,00 verificând dosarul de candidatură conținând listei de candidați propus de Uniunea Democrată Maghiară din România pentru funcția de Consilieri locali ai comunei Siculeni, înaintată de dl. Borboly Csaba, 
având în vedere verificările de formă și de fond făcute de BECL nr. 57 – Siculeni în plenul ședinței din 18.08.2020 înregistrând candidatura sub nr. 31/18.08.2020; 

Luând în considerare:
- art. 47 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare
- Metodologia din 17 iulie 2020 depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020 aprobată cu Hotărârea Autorității Electorală Permanentă nr. 2/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 633/2020 
- art. 3 alin. (5) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- art. 2 alin. (1) și (3) din Legea nr. 84/2020 din 17 iunie 2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prev. art. 27, art. 47 și art. 52 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 – 9 și 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. – Se admite lista de candidați propus de Uniunea Democrată Maghiară din România pentru funcția de Consilieri locali ai comunei Siculeni.   

Art.2. – În termen de 48 de ore, calculat de la data și ora depunerii candidaturii, personalul tehnic auxiliar va trimite un exemplar al declarațiilor de avere și al declarațiilor de interese la Agenția Națională de Integritate.

Art. 3. – Prezenta poate fi contestată în termen de 24 ore de la data și ora afișării în condițiile art. 54 alin.(3) și (4) din Legea nr. 115/2015 coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (3) din Legea nr. 84/2020.  

Art. 4 – Prezenta hotarare se va comunica membrilor biroului, personalului tehnic auxiliar, urmând a fi postata in sectiunea Alegeri locale 2020 de pe site-u1 Primariei Comunei Siculeni, și se afișează la avizierul Primăriei.

Art. 5 – Cu aducere la îndeplinire se însărcinează personalul tehnic auxiliar. PREȘEDINTE      LOCȚIITOR
           
WOHLFART RUDOLF  SALAMON ILDIKÓ
MEMBRII:


1. Voinea Florentina _____________
2. Bogoș Maria – Georgeta _____________
3. Salló Lenke _____________
4. Tamás András _____________
5. Bakó Mónika _____________
6. Crăciun Constantin _____________
       


Evenimente

Meteo

5.56 ℃

Mozaik - ziarul local

Galerie video


Facebook